contact met christelijkcontactVeel gestelde vragen
Ik ben een
Zoek een
afkomstig uit tot
met foto
Leden login  Gebruikersnaam:   Wachtwoord:      | Inloggegevens vergeten
Nieuws
Chat Horizon
14-01-2018
Wil eens chatten op een nieuwe chat?
Dat kan voortaan op Chat Horizon!!!
Deze nieuwe chat maakt gebruik van leuke nieuwe functies en dit word ook steeds uitgebreider want er word nog dagelijks aan gewerkt!
Graag nodig ik jullie uit eens een kijkje te komen nemen!
...
meer

Al bijna 12,5 jaar getrouwd
15-02-2015
Dankzij ChristelijkContact hebben wij elkaar leren kennen. Dat is nu meer dan 13 jaar geleden. Eerst een profiel aangemaakt en er kwam een reactie die aansprak.
Wij hebben in die periode ongeveer 20 mailtjes over en weer gestuurd....msn of chat..bestond toen nog niet.. Ook zagen we elkaars foto niet. Maar na...meer


Al het nieuws


Succesverhalen
Met deze man wil ik oud worden

door Webmaster

Na een rumoerige tijd, waarin ik even geen behoefte had aan contact.
Had ik besloten om mijzelf vorig jaar weer aan te melden op de site.
En in juli kwam ik een profiel tegen van een man, die mij wel aansprak.
Hier besloot ik op te reageren, ook al woonde hij niet naast...
meer

Alle verhalen
Stuur jouw verhaal


Algemene Voorwaarden

1 Registratie bij ChristelijkContact

1.1. Voorwaarden
Een lid van ChristelijkContact is verantwoordelijk voor de middelen (computer, software, etc.) waarmee toegang tot de website wordt verkregen.

Om lid te kunnen worden van ChristelijkContact, moet je minimaal 18 jaar oud zijn.

Een lid van ChristelijkContact respecteert de algemene voorwaarden van de website.

Een lid garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct zijn.

Na registratie, beschikt ieder lid over een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt privť en vertrouwelijk, en mogen niet aan derden bekend worden gemaakt of worden gedeeld. Als een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in strijd is met het doel van deze informatie, zal ChristelijkContact het lidmaatschap van het lid in kwestie opheffen.

Een lid is als enige aansprakelijk voor het gebruik door derden van de aanmeldingsgegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van het lid worden gedaan.

2 Gebruik

Na registratie kan een lid gebruik maken van ChristelijkContact. De prijzen en betalingsvoorwaarden voor de verschillende lidmaatschapsabonnementen zijn vermeld in het artikel "Tarieven en Betalingsvoorwaarden" van deze algemene voorwaarden,

2.1. Verplichting ChristelijkContact
ChristelijkContact biedt een dating service aan via het internet. ChristelijkContact is zal hierbij niet adviseren bij partnerkeuze of persoonlijk optreden als relatiebemiddelaar.
ChristelijkContact heeft geen wettelijke verplichting om de identiteit van leden vast te stellen wanneer zij op de website komen of om toezicht te houden op de geplaatste inhoud van de leden.

ChristelijkContact kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onware uitingen van leden van de website. ChristelijkContact aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontmoetingen tussen leden of voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-Leden die voortvloeien uit het gebruik van de website.

2.2 Verplichtingen

Leden hebben de volgende algemene verplichtingen:
a) Oprecht handelen ten opzichte van ChristelijkContact en andere Leden;
b) Het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van ChristelijkContact en haar leden.

Het is niet toegestaan ChristelijkContact te gebruiken voor professionele of commerciŽle doeleinden, zoals bijvoorbeeld acquisitie, verkoop of prostitutie.

Het niet toegestaan lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige teksten of beelden op ChristelijkContact te plaatsen. De verantwoordelijkheid voor dergelijk uitingen uitsluitend bij het desbetreffende lid.

Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens, waarmee leden buiten ChristelijkContact om contact met elkaar kunnen opnemen (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enzovoort), op de website te vermelden.

Onverminderd de bepalingen in het artikel over "BeŽindiging", behoudt ChristelijkContact zich het recht voor om bij schending van ťťn of meer van de bovengenoemde verplichtingen door een lid, de overeenkomst met het lid te beŽindigen en definitief de registratiegegevens van het betreffende lid te verwijderen.

3 Tarieven en Betalingsvoorwaarden

ChristelijkContact biedt een volledig gratis lidmaatschap aan al haar leden. Wel heeft de redactie op democratische wijze drie goede doelen uitgezocht waar leden geld naar over kunnen maken. Klik hier voor meer informatie.

ChristelijkContact stelt zich als doel een gratis service te blijven. Toch behoudt ChristelijkContact zich het recht voor de tarieven te kunnen wijzigen. Leden zullen hier uiteraard van op de hoogte worden gebracht.
Een gratis lidmaatschap zal niet ongevraagd worden aangepast.

Een lid kan op elk gewenst moment zijn lidmaatschap beŽindigen.

4 Privacy en bescherming van gegevens

4.1. Wanneer wordt informatie ingezameld?
Leden worden wanneer zij zich registreren, deelnemen aan een poll, een kalender aanvullen, chatten, of een betaling doen om persoonlijke gegevens gevraagd.

4.2. Welk soort informatie wordt ingezameld?
Wanneer ChristelijkContact om persoonlijke gegevens vraagt, kan het gaan om je naam, post- en/of e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, informatie over je uiterlijk, foto's, je persoonlijke overtuiging, religie, interesses en de reden waarom je gebruikt maakt van deze website.

ChristelijkContact maakt gebruik van cookies waarmee tijdens het gebruik van de website identiteitsinformatie over leden wordt opgeslagen. Deze informatie wordt strikt gebruikt om het surfen op de website gemakkelijker te maken voor de bezoeker; u hoeft zich bijvoorbeeld niet steeds kenbaar te maken op de website, bijvoorbeeld bij het aanpassen van uw profiel.

4.3. Wie heeft toegang tot persoonlijke gegevens?
Er is alles aan gedaan om persoonlijke gegevens van leden optimaal te beveiligen. Persoonlijke gegevens, anders dan de profiel-/ advertentiegegevens, die tijdens de registratie worden doorgegeven, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgegeven, verkocht of uitgewisseld, tenzij de rechterlijke macht daar opdracht toe geeft.

5 Intellectueel eigendom

5.1 Intellectueel eigendom ChristelijkContact
De logo's, iconen, afbeeldingen, foto's, animaties, en tekst die op ChristelijkContact zijn het intellectuele eigendom van ChristelijkContact en mogen op straffe van juridische maatregelen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming.

5.2. Leden vertrekken ChristelijkContact een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door leden wordt verstrekt met het doel deze inhoud te verspreiden op de website van ChristelijkContact.

6 Aansprakelijkheid

6.1. Leden van ChristelijkContact moeten beschikken over de geschikte hardware en software: Internet Explorer 6 en daarboven, FireFox 1.0 en daarboven, of een vergelijkbare internetbrowser waarin JavaScript functies, cookies en popups zijn ingeschakeld.

ChristelijkContact kan niet garanderen dat de website goed zal werken wanneer een lid een programma voor het onderdrukken van popups activeert.

6.2. ChristelijkContact aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die ons niet toerekenbaar zijn, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) arbeidsongeregeldheden onder ons personeel of onder het personeel van derde die diensten aan ons leveren, vertragingen of andere storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet.

6.3. Informatie door leden verstrekt
Informatie die door een lid aan ChristelijkContact wordt verstrekt, moet overeenstemmen met de werkelijkheid. De gevolgen van openbaarmaking van deze informatie over het leven van een lid en/of andere leden, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van het desbetreffende lid.

6.4. Koppelingen naar andere websites
ChristelijkContact kan koppelingen vermelden naar andere websites of naar andere bronnen op Internet. Omdat ChristelijkContact geen controle heeft over deze externe sites en bronnen, kan ChristelijkContact niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, en evenmin voor de inhoud ervan.

6.5. Beperking van aansprakelijkheid
ChristelijkContact kan uitsluitend door een lid aansprakelijk worden gesteld wanneer voor een rechter het overtuigend bewijs geleverd is dat ChristelijkContact een onrechtmatige daad heeft gepleegd en een lid dientengevolge schade heeft geleden.

7 BeŽindiging

7.1. Leden kunnen hun registratie bij ChristelijkContact op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden beŽindigen. De lidmaatschapstijd waarover een lid bij beŽindiging van het lidmaatschap nog beschikt wordt niet vergoed.

7.2. Onverminderd de overige bepalingen van de voorwaarden geldt dat ChristelijkContact het lidmaatschap van een lid zonder voorafgaand bericht of waarschuwing zal opheffen, indien een lid een ernstige wanprestatie pleegt.

8. Aanpassing van de voorwaarden

8.1. ChristelijkContact mag deze voorwaarden ten allen tijde wijzigen. Zodra de wijzigingen op de website zijn geplaatst, zullen leden op de hoogte worden gebracht van de aard van de wijzigingen. De wijzigingen zullen een maand nadat deze op de website zijn geplaatst in werking treden.


(c) 2000-2018 ChristelijkContact
Webdesign: Viesrood Ontwerpers